facebookcoverphotoStord Saum vart oppretta hausten 1999,
og har, i tillegg til dagleg leiar, to tilsette.

Me tek på oss store og små oppdrag innan saum, sjå eksempel under «Prosjekt»

Opningstider: Måndag til Fredag  frå kl.8.00 til 15.00.
– Utanom opningstid etter avtale.

Me held til i Hjortåsen 6 – sjå kart
Ring oss gjerne på tlf: 901 16 937
Du finn oss også på Facebook – Klikk her